Акция „БлагоДаря!“

През месец януари 2017 година в ОУ  „Гео Милев“ се проведе акция „БлагоДаря“. Участваха ученици от начален курс, които попълваха листчета с благодарности. В часа на класа предварително беше разгледано значението на думата благодаря и на кого могат да благодарят децата. Благодарностите бяха пуснати в специална кутия.  УК за деца в риск от напускане на училище преброи благодарностите – 121 на брой. Изследването показва, че децата най-много благодарят на приятелите си – 62, после на родителите – 37 и на учителите – 22.