БЛОГ „НИЕ ЧЕТЕМ“ НА РУО – ПЛОВДИВ

От 2015 г. РУО – Пловдив създава блог „Ние четем“, в който да се отразяват училищни инициативи, свързани с четенето и интереса към книгата.

Обръщение на Началника на РУО – Пловдив

Инициативите на нашето училище са отразени    тук.