Бюджет

Бюджет 2021 г.

Бюджет за 2020 година

БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2019 година

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2019 година

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2019 година

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2019 година


БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2018 година

Oтчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие

Финансов отчет 2018


БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2017 година

Oтчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2017 година

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2017 година

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2017 година


БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2016 година

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 година

Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2016 година