Ваканция, ура!

Последният учебен ден за учениците от втори, трети и четвърти клас. Последен ден за четвъртокласниците, които получиха своите удостоверения за завършен начален етап на основното образование.

Бележниците и удостоверенията на учениците бяха раздадени в класните стаи. Учениците от 4. клас бяха подготвили телевизионно предаване „Ваканция, ура!“. Водещите Елка и Мишо обявяваха различни и интересни рубрики.

В края на тържеството имаше приятна изненада за класните ръководители – извинение и благодарност за всички хубави моменти през четирите години заедно.