Виртуален патронен празник

15 януари 2021 г.

Всяка година на този ден в нашето училище отбелязваме патронния празник. Независимо от ситуацията, от извънредните условия ученици и учители не се отказаха да отбележат празника. 126 години от рождението на Гео Милев бе отбелязано необичайно, макар и с посрещане на училищното знаме, с водещите на празничната програма, със стихотворението на Леда Милева „Баща ми“, с изпълненията на всяка паралелка.

Как ли? Представяме ви електронната книжка „Патронен празник на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем 2021 г.“

https://read.bookcreator.com/QAmelFUWDgbj1BUSAlbWY9LE3WH3/rPgZT0PlQO-sDpmQcUo_WA?fbclid=IwAR0HxwiMEzJOn7h7MDTstsLaLpt2h9tnn0sRTK8jDp4znuB0LlUwR37jJ7Y

На празник като на празник! За отлично представяне в училищни инициативи, състезания и олимпиади учениците получиха награди от училищното ръководство.