Включихме се в кампанията за медийна грамотност

С подкрепата на МОН, от 6 февруари до 10 март 2018 г. се проведе кампания за популяризиране на медийната грамотност в училищата, организирана от Коалиция за медийна грамотност. Целта на инициативата е да се подобри дигитално-медийната грамотност на децата и младите хора, да се научат да преценяват, използват и произвеждат правдива информация, както и ефективно и конструктивно да взаимодействат в онлайн среда.превръщането на дигиталния свят в по-безопасна и полезна за развитието на децата среда.

Изключително важна роля тук имат възрастните – семейства и образователни институции, които трябва да помагат за развиване на тези умения.

Второкласниците със своя класен ръководител Елена Стоянова проведоха час, посветен на интернет – ползи и опасности. С помощта на презентация те обсъждаха въпроси, свързани  интернет пространството, ползване на пароли, родителски контрол.

В края на часа показаха колко са научили и дали е бил полезен часът, като отбелязаха на робота подходящата температура на удовлетвореност. Изразиха желание пак да поговорят на тази тема.