Включихме се в Националния маратон на четенето

В училище проведохме вътрешен конкурс по класове в начален етап за „Най-добър четец“ сред учениците от I-II клас и за „Най-добър разказвач“ сред учениците от III-IV клас.

На 21.04.2016 г. в класната стая на открито се проведе финалният етап на състезанията.

За „Най-добър четец“ журито определи:

  1. Теодора Димитрова – I б клас;
  2. Димитър Жеков – I в клас;
  3. Петьо Райков – I а клас.

„Най-добър разказвач“ сред III-IV клас:

  1. Мирослава Стамболийска и Борислава Петрова – III б клас;
  2. Яна Ангелова – III а клас;
  3. Елка Василева – IV а клас