Второ тестване на учениците

Днес се състоя второто тестване на учениците, учителите и служителите в училището. Всички резултати са отрицателни. Учебният процес протича присъствено в двете паралелки с 50% декларации за родителско съгласие.

Пазете се и бъдете здрави!