В час по Човекът и природата в шести клас

Познавате ли свойствата на кислород, водород, желязо?

Шестокласниците в час по Човекът и природата показаха своите знания и умения да работят по групи, да изработват проекти със свойствата и приложенията на тези елементи.