В Ямбол

Учениците от клубове „Това е България“ и „Млад историк“ по проект „Твоят час“ посетиха музея на бойната слава и Безистена в град Ямбол. Учениците разгледаха пушки, танкове и пистолети. Имаха възможност да заемат пилотско място във военен хеликоптер. В Безистена се запознаха с исторически факти от историята на България и на Ямбол, кукерски костюми и местни обичаи.

Ямболският Безистен (покрит пазар) е единствената в България запазена сграда от този тип от времето на османското владичество. Оценява се като един от най-красивите покрити пазари на Балканите и еталон на общественото строителство за граждански нужди в Османската империя в периода ХV–ХVІІв. Обявен за паметник на културата с национално значение от 1972 г.