Годишно утро

На 18.05.2018 г. се проведе  публична изява на групата за обучителни трудности „Четем, пишем, знаем в първи клас“ с ръководител Йорданка Минчева.

Децата от клуба показаха своите знания и умения като участваха в телевизионно предаване в ролята на телевизионни водещи под формата на забавна игра.Същевременно те демонстрираха умения при изпълнение на занимателни езикови задачи, задачи – шеги. С желание и ентусиазъм се включиха в играта „Пътешествие на буква Д“.