Готови за зимата и за Коледа

Децата от четвърта подготвителна група за готови за посрещане на Дядо Коледа и за зимните игри!