График на дейностите за периода 17.06.21 г. – 23.06.21 г.

Уважаеми родители, скъпи ученици,

В изпълнение на заповед № РД-09-3472/ 27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, съгласуван с Обществения съвет на училището и утвърден със заповед № РД-10-872/ 19.95.2021 г. на директора на училището публикувам график на дейностите за периода 17.06. – 23.06.2021 г.