График на поправителната сесия – август 2019 г.

В края на месец август ще се проведе поправителна сесия за учениците със слаби годишни оценки.

График за провеждане на поправителна сесия през месец август:

Изпит по учебен предмет Формат на изпита /продължителност, Дата, начален час,

място на провеждане

Комисия по организиране на изпита (квестори) Комисия по оценяването Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
БЕЛ – VI клас писмен –

2 астр. часа

27.08.

2019 г.

09,00 ч.

Класната стая на Vв клас

М. Мънина

Д. Мелизамов

М. Благоева

В. Радева

27.08.

2019 г.

Класна стая на Vа клас

28.08.2019 г.

Инф. табло

Математика –

V и VI клас

писмен –

2 астр. часа

28.08.

2019 г.

09,00 ч.

Класната стая на Vв клас

Т. Григорова

Я. Минкова

М. Шикова

Т. Карагьозов

28.08.2019 г.

Класната стая на Vа клас

29.08.2019 г.

Инф. табло

БЕЛ – РП

VI клас

писмен

2 астр. часа

29.08.

2019 г.

09,00 ч.

Класната стая на Vв клас

П. Накова

Д. Неделчева

М. Благоева

В. Радева

29.08.2019 г.

Класната стая на

Vа клас

30.08.2019 г.

Инф. табло