График на учебните часове

Уважаеми родители,

Във връзка със ситуацията на Covid – 19 в училището се въвежда следният режим на учебните часове, считано от 16.09.2020 г.:

I. За учениците от I – II клас:

1 час – 8,20 ч. – 8,55 ч.

2 час – 9,05 ч. – 9,40 ч.

3 час – 10.00 ч.- 10,35 ч.

4 час – 10,45 ч. – 11,20 ч.

5 час – 11,30 ч. – 12,05 ч.

6 час – 12,15 ч. – 12,55 ч.

II. За учениците от III – IV клас:

1 час – 8,25 ч. – 9,05 ч.

2 час – 9,15 ч. – 9,55 ч.

3 час – 10,15 ч. – 10,55 ч.

4 час – 11,05 ч. – 11,45 ч.

5 час – 11,55 ч. – 12,35 ч.

6 час – 12,45 ч. – 13,25 ч.

III. За учениците от V-VII клас:

1 час – 8,30 ч. – 9,10 ч.

2 час – 9,20 ч. – 10,00 ч.

3 час – 10,20 ч. – 11,00 ч.

4 час – 11,10 ч. – 11,50 ч.

5 час – 12,00 ч. – 12,40 ч.

6 час – 12,50 ч. – 13,30 ч.

7 час – 13,40 ч. – 14,20 ч.