Графици

h

Графици за учебната 2019/2020 г.

Графици за втория срок

График за консултации на ученици и родители

Седмично  разпределение дейностите в  ГЦОУД

График занимания по интереси

График за контролни работив в 5-7 клас

График за контролни работив в 1-4 клас

График за класни работи

График за допълнително обучение


Графици за първия срок

График на училищния психолог

График за консултации по предмети

График за ДЧК

График за дежурство на учителите

График за вх.равнища I – IV КЛАС