Дневен режим

Уважаеми родители,

във връзка със  ситуацията на Ковид 19 дневният режим за учебната 2020/ 2021 г. ще бъде съобразен и със следните фактори:

  • училището е средищно за децата и учениците от с. Болярино и с. Шишманци;
  • Пътуващите ученици се извозват с два училищни автобуса;
  • Затворен е единият вход на училищната сграда поради строеж на физкултурен салон.

За учениците от 1 и 2 клас:

1 ч. 8,20 – 8,55

2 ч. 9,05 – 9,40

3 ч. 10 – 10,35

4 ч. ч0,45 – 11,20

5 ч. 11,30 – 11,05

5 ч. 11,15 – 11,50

За учениците от 3 и 4 клас

1 ч. 8,25 – 9,05

2 ч. 9,15 – 9,55

3 ч. 9,15 – 10,55

4 ч. 11,05 – 11,45

5 ч. 11,55 – 12,35

6 ч. 12,45 – 13,25

За учениците от 5-7 клас

1 ч. 8,30 – 9,10

2 ч. 9,20 – 10,00

3 ч. 10,20 – 11,00

4 ч. 11,10 – 11,50

5 ч. 12,00 – 12,40

6 ч. 12,50 – 13,30

7 ч. 13,40 – 14,20