ГЦДОУД 5 клас

във връзка с инициативата за кариерно ориентиране в групите за ЦДОУД в групата на 5 клас гостува Иванка Мутавска – майка на Мария от 5б клас. Гостенката работи в „Булсафил“ и разказа за етапите на преработка на вълна, при които накрая се произвежда прежда. Учениците проявиха интерес и задаваха въпроси. Бе връчено благодарствено писмо за отделеното внимание.