Да изплуваш пак към живота…

На 14.12.2016 г. учениците от седми и осми клас имаха среща с г-жа Катя Камбурова – секретар на МКБППМН в община Раковски, Милен Георгиев и Мирослав Камбов.

На срещата двамата младежи споделиха личните си проблеми с наркотиците. Единият е бил в наркокомуна в Испания, а другият – в България. Разказаха какво са преживели, за ада на дъното, за трудния път на изплуването обратно към живота.

Споделяйки своите преживявания, младежите изразиха надежда, че учениците няма да тръгнат по техния път.