Да поговорим за вредата от наркотиците, за БДП

На 27.11.2019 г. учениците от ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, в прогимназиален етап, имаха един по – различен час на класа, организиран от „Комисията за превенция на тютюнопушене, алкохол и наркотици“.

Децата от Vа и Vб клас проведоха беседа, с медицинската сестра, в която се запознаха с вредата от тютюнопушенето, алкохола и наркотиците. Учениците проявиха голям интерес към темата, която прерасна в дискусия, наситена с много въпроси от страна на децата.

Учениците от шести и седми клас изгледаха презентация на същата тема. Те също дискутираха темата за „Вредата от наркотичните вещества“ и проведоха ползотворна беседа със своите учители.