Да срещнеш човек с голямо сърце

Трябва да вярваме, че между нас има хора с големи сърца. Един от тях е предприемачът Петър Дясков, който в първите дни на новата година предостави безвъзмездно лаптоп на наш ученик от 6 б клас – Асен от с. Болярино, заедно  с общинския съветник Рангел Матански и секретаря на МКБППМН Веселин Делипетров. Учениците бяха избрани сред подрастващи с добро поведение и сериозно отношение към обучението.

Изказваме огромната си благодарност към тези хора, които даряват внимание и любов на децата.