Ден на отворените врати в ПИГ

На 30 май от 14 часа в училищния двор се събраха ученици, родители, учители и възпитатели. Всички те станаха част от 90-минутния празник на децата от полуинтернатните групи. Звучаха български стихотворения – от „Аз съм българче“ на Иван Вазов, „Художник“ на Веселин Ханчев, „Братчетата на Гаврош“ на Христо Смирненски  и други. Музикалният репортоар беше много разнообразен – „Седнало е Джоре дос“, „Дилмано, Дилберо“, „Весел карнавал“, народни изпълнения, рап, валс, хоро…

 

ПИГ – втори клас танц

ПИГ – втори клас – песен 

ПИГ – 4 клас

ПИГ – сборна

Мажоретките от 5 клас

Габи и Жана

Нели и Райна

Завършихме с българско хоро