Ден на отворените врати и на таланта в ПИГ

14 май 2014 година

Заниманията на учениците от ПИГ в училище бяха проведени пред родители и посетители.