Ден на розовата фланелка

Всяка година в последната седмица на февруари се отбелязва международният ден на розовата фланелка. На този ден всички ученици и учители се обединяват около доброто и казват – „НЕ на насилието, но не за ден!“ Всеки ден раздавайте обич на другите и вижте как добротата променя света, в който живеете!“

Тази година по инициатива на ученическия съвет учениците заедно с учителите си подкрепиха каузата, като направиха книжка, свързана с деня на ненасилие.

Ia клас

Iб клас

Iв клас

IIa клас

IIб клас

II в клас

IIIa клас

IIIб клас

III в клас

IVa клас

IVб клас

Va клас

Vб клас

VIa клас

VIб клас

VIIa клас

VIIб клас

VIIв клас