Ден на светите братя

На 24.05.2018 г. се състоя публична изява на клуб ,, Християнче “ под надслов ,,Ден на светите братя“.

Децата представиха драматизацията ,,Светите братя“ по Николай Райнов и изпълниха песента ,,Св. св. Кирил и Методий“.