Ден на толерантността

 

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността.
Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.

Толерантност – това е хармония в многообразието.

На 16 ноември 2017 година четвъртокласниците от целодневната организация изработиха послания върху балони. В посланията отразихасвоите разбирания за толерантност.

Балоните с послания подариха на по-малките ученици.

Третокласниците изработиха табло за деня на толерантността.