Добра практика в IV б клас

В изпълнение на плана за квалификационна дейност в училището на 13.02.2020 г. бе споделена добра практика в 4б клас с класен ръководител г-жа Петранка Матева. Учениците решаваха кръстословица, представиха своите проекти на тема „Планети“, показаха умения за работа в екип. Не ги затрудниха и задачите за довършване, с избираем отговор или логически. Една добра споделена практика в нашето училище.