До родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители,

започва кампанията за прием на документи на ученици за първи клас за новата учебна 2021/ 2022 година!

Подаване на заявленията за записване на учениците ще става в учителската стая на първия етаж на училището от 8,30 ч. до 16,30 ч. от 08.06.2021 г. до 15.06.2021 г. вкл.

Необходими документи:

  • удостоверение за завършена подготвителна група или попълване на декларация, че детето не е посещавало ПГ;
  • лични документи на родителите – връщат се след попълване на данните;
  • удостоверение за раждане на детето – връща се след вписване на данните;
  • Другите документи се попълват по образец на училището
  • Задължително е закупуването поне на един елемент от училищна униформа!

Влизането в училище ще става само през централния вход при спазване на противоепидемичните мерки – носене на защитна маска и дистанция от 1,5 – 2 метра.

Очакваме ви!