Дърво на училищните ценности

Училищният координационен съвет за справяне с насилието и тормоза в училище проведе проучване в ЧК сред учениците за ценностите, които се възпитават и ценят в училище.  

Изработено бе Дърво на училищните ценности с природни материали. Символично се отбелязаха тези отрицателни качества и прояви, които не виреят на училищното дърво.