ЕКСКУРЗИЯ ДО ПАНАГЮРИЩЕ

Учениците от първи клас проведоха своята първа екскурзия до Панагюрище.