Екскурзия до Пещера и Батак

Екскурзия с ученици от 2, 3 и 4 клас се проведе на 28 май 205 г.

Учениците посетиха  Историческия музей в гр. Перущица,  в град Батак и православната църква в Батак. Запознаха се с  моменти от историята на нашия народ, които ще допринесат за изграждане на националното самосъзнание. Това ще им помогне да разширят и обогатят знанията си за миналото ни и да се докоснат до духовните постижения на нашия народ.