Есенен спортен празник

На 7 ноември 2014 година в училището бе организиран спортен празник. Участваха децата от подготвителните групи до осми клас. За най-малките бяха подготвени интересни състезателни игри.

Учениците от първи до четвърти клас се състезаваха в различни спортни игри.

Бе организиран велопоход до местността „Ак баба“ край село Чалъкови за желаещи ученици от пети до осми клас. В масовия крос, с който започна спортният празник, победители станаха:

Петко Иванов – седми клас, Мариян Нарлийски от шести клас.

Оспорвана бе играта на волейбол, срещата по футбол също бе интересна. Нов рекорд по въртене на обръч постави Златка Увалиева от пети клас. а победител на скачане на въже стана Деница Нарлийска също от пети клас.

Най-добри на канадска борба станаха Петко Иванов, Росен Колев, Стефан Танчовски.