Етажерки за телефони

В изпълнение на ЗПУО и Правилника за дейността на училището във всяка класна стая вече има поставени етажерки за телефони. Целта е учениците в началото на часа да оставят телефонните си апарати, а след края на часа могат да ги използват.