Заедно срещу дрогата

Трима ученици (Елена Димитрова, Зорница Желязкова и Рангел Рангелов от 7б клас) от ученическия актив към УК за превенция на тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотици подготвиха презентация под мотото „Мислете преди да опитате”, която представиха на съучениците си от V-VIII клас. На фона на слайд шоу, те направиха два атрактивни опита, с които нагледно показаха как катранът уврежда белия, а алкохолът – черния дроб на своите консуматори. Видеоклипът за фаталните последици от употребата на различни видове дрога със сигурност ще изплува в съзнанието на юношите още дълго време и ще ги предпазва от тези пагубни пороци на нашето съвремие.

Презентация за алкохола и наркотиците