Заповед за утвърждаване на график за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2019/ 2020 г.

zap_olimpiadi_2019_2020-2