Засадихме дръвчета в училищния двор

Денят е 28.04.2016 година.

В 9 часа започна празникът в училището в Белозем – озеленяваме двора на училището.

Под звуците на „Хубава си, моя горо“ учениците от всички класове посадиха черен бор – 77 броя.

Останалите 23 броя летен дъб подарихме на кметство с. Белозем за озеленяване на стадиона.