Защо е важно да сме грамотни?

По време на публичната изява, учениците от 4-ти „а“ клас в клуба за обучителни затруднения Български език“ показаха усвоените си и подобрени знания по български език, като това стана чрез различни занимателни игри, като оцветяване с лятна тематична насоченост. Чрез работа в екип учениците изложиха своето мнение „Защо е важно да сме грамотни?“,  като показаха готовност за осъзнато учене.