За вас, седмокласници! Национално външно оценяване 2023 г.

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа