За наркотиците

На 15.02.2023 г. се проведе среща с учениците от прогимназиален етап на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, организирана от Веселин Делипетров – секретар на МКБППМН, гр. Раковски. Темата на срещата беше опасността от наркотиците – на децата бяха представени някои от най-разпространените наркотици, към които през последните години, за голямо съжаление, посягат децата: марихуана, хероин и екстази. Ученици от ПГ „Петър Парчевич“, гр. Раковски бяха подготвили презентация. В срещата взе участие и председателят на общински съвет Рангел Матански, който също сподели своите виждания по отношение на опасностите, които крие дрогата. Специални благодарности към учениците на ПГ „Петър Парчевич“ Силвия Пантолска, Анджелика Хамбарлийска и Росица Бояджиева.