ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЗА ЗАПИСВАНЕТО НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В КЛАСНАТА СТАЯ НА IБ КЛАС В ОУ „ГЕО МИЛЕВ“, С. БЕЛОЗЕМ НА 03.05.2018 Г. ОТ 17,30 ЧАСА.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!