За седмокласниците – заявление за проверка на способностите

Уважаеми ученици и родители,

В раздел „Прием“, „Текущи съобщения“ е публикувано в word формат заявление за полагане на изпит за проверка на способностите. На територията на област Пловдив ще бъдат проведени изпити за проверка на способностите по музика за прием в VІІІ клас по профил „Музика“ в СУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив и спорт за прием в VІІІ клас по профил „Физическо възпитание и спорт“ в СУ „Петко Р. Славейков“, гр. Кричим.

Изпитът за проверка на способностите по спорт се полага в СУ “Петко Р. Славейков” – Кричим по график в периода 24.06-25.06.2020 г.

Изпитът за проверка на способностите по музика се полага в СУ “Любен Каравелов” – Пловдив на 23.06.2020 г.

И двата изпита се провеждат физически, на място в училището, при спазване на действащите към момента на изпита противоепидемични мерки.

Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта, които организират приема си самостоятелно.

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се  подава в периода от 27.05.2020 г.  до 29.05.2020 г. в училището, в което се обучава седмокласникът. Такса за явяване на изпит за проверка на способностите не се заплаща. Към заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по спорт се прилага копие от застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита. В заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по музика следва да се впише текст, уточняващ музикалния инструмент/вида на пеенето. Всеки ученик носи и използва за изпита необходимия музикален инструмент (в изпитната зала се осигурява само пиано).

Резултатите от изпитите за проверка на способностите ще бъдат обявени до 26.06.2020 г. от училищата, които ги провеждат. Всеки ученик може да провери своя резултат от изпита в електронната система на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален код за достъп, който ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите.

В срок от 3 /три/ дни след обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите в присъствието на родител /настойник/ ученикът има право да се запознае с мотивацията за оценката по ред, определен от директора на училището.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република България подаването на заявление в периода от 27 до 29 май 2020 г. ще бъде осъществено дистанционно, по електронен път. Всеки седмокласник, желаещ да положи изпит за проверка на способностите по музика или спорт, може да го направи по един от следните начини:

– принтиране, попълване на заявлението, полагане на подписите на ученика и родителя, сканиране/снимане и подаване по електронен път до училището, в което се обучава седмокласникът;

– при липса на принтер/скенер се допуска попълване на заявлението в word формат и подаване по електронен път до училището, в което се обучава седмокласникът; след отмяна на противоепидемичните мерки ще бъде създадена организация за подписване на хартиеното заявление от родителя и ученика.