За щъркелите и родния край

На 05.05.2023 година учениците от ГЦДОУД VI клас посетихa “Информационния център на Белия щъркел” в село Белозем, като се запознаха с подробна информация за живота на щъркелите. Разгледаха “Етнографския музей” в читалището, където научиха за бита на хората в миналото. Разгледаха народни носии от родния край.