„Зелени Балкани“ в Белозем

Тази година първият щъркел ни зарадва много рано – още на 4 март. На 15 март учениците от клуб „Аз и природата “ заедно с природозащитниците от „Зелени Балкани“ проведоха първия мониторинг за годината. Младите природолюбители  с помощта на бинокли наблюдаваха гнездата . Оказа се, че към момента 4 от 22-те гнезда са заети от щъркели .
На учениците от 7-те класове бе представена презентация на тема „Лешоядите“ от нашите гости.
Предстоят нови съвместни срещи и нови съвместни инициативи!