„Изгубени вещи“

Изгубена дреха, изгубени вещи…

Ежедневно се намират вещи, изгубени от своя притежател.

На входа на училището поставихме шкаф за изгубени вещи. Надяваме се всеки да открие своята липсваща вещ.

Шкафът е изработен благотворително от семейство на четвъртокласник от нашето училище – семейство Радеви.