Има ли желание, има и начин – група за целодневно обучение 4.2

С усмивки, труд и чудесно настроение работим и в самоподготовка, и в занимания по интереси – четвъртокласниците от ГЦДОУД  4.2.