ИНИЦИАТИВА НА УУС – ГРИЖИМ СЕ ЗА УЧИЛИЩНИЯ ДВОР

В началото на учебната година Училищният ученически съвет предложи интересна инициатива – всеки клас, всяка ПИГ да се грижи за част от училищния двор. Бяха определени частите, които включваха дървета, храси, алеи. Всеки класен ръководител чрез жребий изтегли своята част от двора. Класовете се снимаха преди започване на работа. Много родители се отзоваха на инициативата и помогнаха с идеи и средства облагородяването на двора.

ПЪРВИ КЛАС

 

ВТОРИ КЛАС

Втори „а“ клас

 

ТРЕТИ КЛАС

Трети „а“ клас

Трети „б“ клас

Трети „в“ клас

 

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

 

ПЕТИ КЛАС

 

Пети „б“ клас

 

 

ШЕСТИ КЛАС

 

СЕДМИ КЛАС

 

ОСМИ КЛАС