Интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога“

Информираме Ви, че провеждането на общинския кръг на интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога“ остава на 26.01.2019 г. /събота/ в 9,00 часа.

В случай на удължаване на грипната ваканция, ще бъдете информирани своевременно за промяната на датата на състезанието.