Информация за карантинирана ученичка

Уважаеми родители,
информираме ви, че в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем е карантинирана една ученичка от 7б клас поради установен положителен тест на член от семейството за COVID-19.
Подадена е незабавно информация към РЗИ и РУО. С ученичката ще бъде организирано обучение в електронна среда от разстояние за срок от десет дни.
Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна. Класният ръководител на ученичката ще предостави необходимата ви информация.

Желаем на всички здраве!