Информация за периода 01.04. – 02.04.21 г.

Уважаеми родители, ученици и учители,

Според заповед на министъра на образованието и науката обучението на децата и учениците в периода 01.04. – 02.04.2021 г. ще бъде в електронна среда.

Считано от 05.04. до 09.04.2021г. вкл. всички ученици са в пролетна ваканция, съгласно заповед на МОН – https://www.mon.bg/bg/56

Учебните занятия ще продължат от 12.04.2021 г. (понеделник) по ред и условия, определени от МОН.