Информация за периода 23.11. – 27.11.2020 г.

Уважаеми родители,

уведомявам ви, че за посочения период в училището няма регистрирани случаи на болни или контактни на положителни на Ковид 19 учители и ученици.

От 30.11.2020 г. всички ученици ще се обучават дистанционно на образователната платформа Microsoft Teams. Надяваме се на вашето съдействие!